ANSAMBLUL INSTITUTUL OBSERVATORULUI ASTRONOMIC,

Obiectul studiului este constituit de ansamblul Observatorul Astronomic Bosianu, str. Cuțitul de Argint nr. 3-5, sector 5, București. Studiul are ca obiectiv clasarea corecta în Lista monumentelor Istorice în ceea ce privește denumirea și nominalizarea construcțiilor individual.

Ansamblul este înscris  în Lista Monumentelor Istorice cu codul LMI B-II-m-A-18518 și face parte din Zona protejată nr. 82, parcuri istorice, Parcul Carol, subzonă V1c a Bucureștiului. Anterior, cf. Lista monumentelor de cultură de pe teritoriul R.P.R, aprobată prin HCM al RPR nr 661/1955 , îl găsim cu denumirea „ Casele Bosianu; azi Observatorul Astronomic”.

În prezent denumirea este incorectă deoarece în 1992, Lista Monumentelor Istorice a fost făcută fără un studiu istoric prealabil și s-a păstrat un singur document valid, fișa de monument istoric cf.  C.S.C.A.S. DIRECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE, Fișă de monument, iunie 1964, relevator pentru a integra ambele construcții, Casa Bosianu și Observatorul Astronomic, în același ansamblu, sub același titlu.

Apariția Observatorului este cea documentată în fișa din 1964, iar restul construcțiilor aparținând aceluiași amplasament sunt nedetaliate, ele devenind parte a ansamblului doar prin presupunere că ar data din aceeași perioadă, deși evoluția planurilor istorice relevă alt fapt (în 1895, Casa Bosianu apare alături de alte construcții – Casa Soare, Ateliere și Pavilionul Seismologic și după 1927 apar toate clădirile existente în prezent). Casa Bosianu nu a fost clasată separat pentru că aparținea aceluiași ansamblu și s-a considerat ca fiind deja protejată, cf. C.S.C.A.S. DIRECȚIA MONUMENTELOR ISTORICE, Fișă de monument, iunie 1964.

STUDIU ISTORIC

FISA ANALITICA DE INVENTARIERE A MONUMENTELOR SI ANSAMBLURILOR ISTORICE

 

 

 

Date: septembrie 2013- ianuarie 2014 Client: Practica Profesionala - Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Minu" - Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului, 2013, indrumator : Specialist atestat MCC, lect. dr. arh. Irina IAMANDESCU, DITACP Skills: architecture